Menu
Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy 2021

Organizacja pogrzebu wiąże się nie tylko z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym i psychicznym, ale również i finansowym. Często bowiem konieczność pożegnania przychodzi z zaskoczenia i jest niemałym obciążeniem pieniężnym. Bliscy zmarłej osoby mogą otrzymać jednorazową pomoc ze strony państwa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem pochówku. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wypłaty zasiłku pogrzebowego oraz jego późniejszego wydatkowania.

Jak wystąpić o zasiłek pogrzebowy?

Na wstępie należy zaznaczyć, że organizując pogrzeb, wszystkie opłaty rodzina musi uiścić z własnej kieszeni. Dopiero w następnym kroku może zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Aby uzyskać pomoc finansową na pokrycie kosztów pogrzebu konieczne jest spełnienie kilku procedur. W pierwszej kolejności należy wypełnić “Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego Z-12”. Wzór dokumentu do pobrania jest dostępny na stronie www.gov.pl. Konieczne jest zebranie wszystkich faktur i dowodów poniesionych opłat związanych z pochówkiem oraz odpis aktu zgonu zmarłej osoby. Potrzebne będzie również zaświadczenie płatnika składek (na przykład od pracodawcy), że zmarły lub jego członek rodziny, który organizuje pochówek, podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Z kompletem dokumentów oraz dowodem osobistym należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłacanie zasiłku pogrzebowego

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ZUS do 12 miesięcy od dnia śmierci, a w wyjątkowych sytuacjach do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Jeżeli wszystkie złożone dokumenty będą poprawne i kompletne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek pogrzebowy rodzinie zmarłego do 30 dni kalendarzowych. Przelew zostanie zlecony na numer rachunku podany we wniosku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdemu, kto spełnia poniższe warunki:

  • posiada ubezpieczenie rentowe lub pobiera emeryturę lub rentę,
  • zmarły był z rodziny wnioskodawcy,
  • jeżeli zmarły nie miał ubezpieczenia, ale był objęty zasiłkiem chorobowym.

Wsparcie finansowe otrzyma każda osoba, która zapłaciła za pogrzeb, może być to również instytucja, na przykład pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina lub powiat. Możliwe jest również podzielenie zasiłku pogrzebowego na kilka osób, jeśli wydatki były dzielone.

Kwota zasiłku pogrzebowego

Jeżeli zmarły należał do rodziny osoby wnioskującej o zasiłek pogrzebowy, niezależnie od realnych poniesionych kosztów pogrzebu, za jego pochówek należy się rodzinie kwota 4000 zł. Oznacza to, że ZUS nie bierze pod uwagę w takim przypadku wszystkich poniesionych wydatków i w każdej sytuacji wypłaci kwotę równą 4000 zł. Jeśli jednak dana osoba chciałaby uzyskać zasiłek pogrzebowy, ale nie należy do rodziny zmarłego bądź reprezentuje instytucje, która sfinansowała pochówek, może otrzymać maksymalnie do 4000 zł. W takiej sytuacji należy potwierdzić wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Wnioskodawca otrzyma kwotę równą tej, którą poniósł, jednak nie więcej niż 4000 zł. Jeśli pochówek finansowany jest przez więcej niż jedną osobę – zasiłek zostanie rozdzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Konieczne jest, aby w takiej sytuacji każda osoba lub instytucja złożyła osobny wniosek. Należy również pamiętać, aby na wyciągach bankowych i potwierdzeniach opłat znajdowały się pełne dane osoby, która je opłaca.

Na co można go przeznaczyć?

Do kosztów związanych z organizacją pogrzebu należą przede wszystkim opłaty związane z przeprowadzeniem mszy, wykupienie miejsca pochówku, zakup trumny oraz opłacenie firmy pogrzebowej, która zajmie się pochówkiem. Zasiłek może być również przeznaczony na kremację ciała oraz wyprawienie stypy.

Na co realnie wystarczy zasiłek pogrzebowy?

To, co faktycznie pokryje kwota 4000 zł zależy w dużej mierze od wyborów rodziny zmarłego. Stałą opłatą jest koszt mszy lub ceremonii pożegnalnej, natomiast to jakie miejsce na cmentarzu ostatecznie wybiorą bliscy oraz na jaką trumnę się zdecydują może w największym stopniu zadecydować o finalnej kwocie pogrzebu. W 2021 roku najczęściej kwota ta nie jest współmierna z kosztami, jakie ponoszą rodziny. Szacuje się, że całościowa kwota pogrzebu zmarłego oscyluje w granicach 5000-6000 tysięcy złotych. Obecna kwota 4000 zł została zatwierdzona przez rząd w 2011 roku i od tamtej pory nie uległa zmianom. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości rozpoczną się plany zwiększenia stawki zasiłku pogrzebowego. Szacuje się, że kwota mogłaby wzrosnąć do 7000 złotych.

REKLAMA

Firma Transportowo Handlowo Usługowa Capitol Robert Czyżak
ul. Pułtuska 177 07-200 Wyszków

www.capitofp.pl

FIRMA TRANSPORTOWO HANDLOWO USUGOWA CAPITOL ROBERT CZYŻAK powstała w lutym 2012r.

W związku ze zmianami rynkowymi nastąpiło zmniejszenie wypłaty wysokości zasiłku pogrzebowego o 30% tj. do kwoty 4000 zł. Wobec powyższego faktu sfinansowanie pochówku stało się dużym obciążeniem dla rodzin zmarłych.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom głównym zadaniem Firmy FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK jest zabezpieczenie interesów Zakładów Pogrzebowych jak i obywateli przed skutkami tych zmian.

Zastosowanie instrumentu finansowego podobnego ideą do typowego faktoringu, pozwala Przedsiębiorcy Pogrzebowemu uzyskać pełną wysokość zasiłku pogrzebowego w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Zasiłek Pogrzebowy w 3 dni.

Jedna odpowiedź do “Zasiłek pogrzebowy 2021”

  1. Weronika Mróz pisze:

    4000 to na połowę kosztów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij