Menu
zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy – branża funeralna postuluje o jego podniesienie

Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej podczas rozmowy z agencją Newseria Biznes tłumaczył, dlaczego zasiłek pogrzebowy powinien zostać podniesiony. W jego mniemaniu obecnie może być on niewystarczający dla osób, które mieszkają w dużych miastach takich jak Kraków, Gdańsk czy Warszawa.

Zasiłek pogrzebowy – czy jest wystarczający?

Kwota 4 tys. zł wystarcza na wszystkie usługi związane z pochówkiem świadczone przez firmę pogrzebową, ale problem pojawia się w przypadku opłaty za miejsce grzebalne. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, jest ona kilkukrotnie wyższa niż zasiłek pogrzebowy – wyjaśnia Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Jak wysoki powinien więc być zasiłek pogrzebowy? Zdaniem eksperta jego wartość mogłaby być nawet dwukrotnie wyższa. Organizacja już od ponad trzech lat postuluje o jego podniesienie, ponieważ na przestrzeni lat ceny uległy dużym zmianom – chodzi między innymi o koszty związane z opłatami na cmentarzach.

Warto nadmienić, że zasiłek pogrzebowy był kiedyś wyższy. W marcu 2011 roku został jednak obniżony z 6 400 złotych do 4 000 złotych. 10 lat temu była więc to dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Należy również pamiętać o tym, że od roku 2015 koszty pogrzebów wzrosły o ponad 14%.

Zasiłek pogrzebowy – raport Federacji Przedsiębiorców Polskich

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Federację Przedsiębiorców Polskich pt. „Branża pogrzebowa w Polsce. Diagnoza i wyzwania” wydatki z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w Polsce wyniosły w 2016 roku 1,89 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tak wynika z danych Eurostatu i jest to wartość wyjątkowo niska. Jest tak, ponieważ uwzględniono jedynie świadczenia przynależne z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej (aktywnej zawodowo). Pominięto więc te świadczenia, które były wypłacone z tytułu zgonu emeryta lub rencisty.

Również samo prawo pogrzebowe obowiązujące w Polsce jest archaiczne. Od dawna nie było istotnych nowelizacji prawa pogrzebowego i jest w nim wiele niedookreśleń. Czas pandemii uwypuklił problemy, z którymi branża pogrzebowa mierzy się na co dzień, stąd też nasze sugestie dotyczące zmiany przepisów. Przede wszystkim chodzi o bezpośrednią kontrolę nad firmami pogrzebowymi. Miałaby ona polegać na wydawaniu firmom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, oczywiście z zachowaniem vacatio legis – tłumaczy Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Zasiłek pogrzebowy – problemy z szarą strefą

Problemem branży funeralnej jest również tzw. szara strefa. Aktualnie na rynku działają firmy jednoosobowe, które oferują usługi, których nie powinny móc wykonywać – na przykład organizowanie ceremonii pogrzebowych. Zdaniem Roberta Czyżaka powinno więc funkcjonować odpowiednie zezwolenie, które otrzymywałyby jedynie te firmy, które spełnią określone warunki. Jego zdaniem do uzyskania dokumentu powinno posiadać się dobre zaplecze techniczne, minimum dwa karawany pogrzebowe i co najmniej czterech pracowników.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej obecnie dochodzi do skandalicznych sytuacji. Niektóre firmy odbierają zwłoki osób zmarłych na COVID z domów prywatnych. Dokonują tego osoby nieprzeszkolone oraz niezabezpieczone. Z tego powodu wirus może się szybciej transmitować, ponieważ przenoszą go właśnie tacy pracownicy.

Szara strefa to także straty finansowe dla branży pogrzebowej. Tylko w 2019 roku wartość pozafiskalnego obrotu  w zakładach pogrzebowych przekroczyła 400 milionów złotych. W zakładach kamieniarskich liczba ta jest jeszcze większa – wynosi nawet 840 milionów. Ponadto część trumien o wartości około 60 milionów złotych produkuje się z drewna nielegalnego pochodzenia.

Te nieuczciwe firmy jednoosobowe rzucają cień na całą branżę – podsumowuje prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Mariusz Sadowiak 
REKLAMA

Finansowanie bieżącej działalności Zakładów Pogrzebowych.

Przedmiotem Finansowanej Transakcji jest Wypłata Zasiłku Pogrzebowego (podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 2009r Nr 153, poz. 1227 ze zm.) na rachunek Przedsiębiorcy Branży Pogrzebowej ( Zakładu Pogrzebowego) wykonującego usługę pogrzebową do której wykonania jest zobowiązany zleceniem klienta i posiada Pełnomocnictwo do wskazania rachunku bankowego oraz odbioru przedmiotu świadczenia w ramach rozliczenia bezgotówkowego z Klientem zamawiającym usługę.

Zakład pogrzebowy na podstawie pisemnej umowy z FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK otrzyma możliwość wcześniejszego uzyskania środków stanowiących równowartość Zasiłku Pogrzebowego wypłacanego na podstawie złożonych i potwierdzonych dokumentów przez Terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

F.T.H.U. CAPITOL Robert Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij