Menu
Wpływ pandemii na usługi branży funeralnej

Wpływ pandemii na usługi branży funeralnej

Pandemia koronawirusa odcisnęła znaczące piętno na życiu społeczeństw. Powszechny lockdown, jaki miał miejsce niemalże we wszystkich krajach świata, poskutkował problemami finansowymi w różnych sektorach gospodarki. Podobnie jak kina, restauracje, teatry, tak i również zakłady pogrzebowe stanęły przed koniecznością dostosowywania sposobu świadczenia usług do nowopowstałych uwarunkowań. Pojawiło się wiele wyzwań generujących dodatkowe koszty. W jaki sposób branża funeralna radzi sobie ze skutkami pandemii?

Dostosowywanie się do najwyższych norm sanitarnych

Zakłady pogrzebowe stanęły przed koniecznością dostosowania się do restrykcji higienicznych, przewidzianych w rządowych aktach prawnych. Choć obostrzenia nie różnią się znacznie od tych, przewidzianych dla innych branż, to szybko okazało się, że skuteczne wypełnienie wszystkich norm jest zadaniem trudnym. Branża funeralna opiera się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, zatem wszelkie restrykcje dotyczące np. liczby osób przebywających w pomieszczeniu, były i są dla klientów wyjątkowo uciążliwe. Bierzmy pod uwagę fakt, iż osoby korzystające z usług zakładów pogrzebowych często potrzebują wsparcia najbliższych osób, gdyż znajdują się w niełatwym obliczu śmierci członka rodziny. Zakłady pogrzebowe, mimo widocznych trudności, dostosowały swój profil usług do wszelkich potrzeb klientów. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w maseczki lub przyłbice, w pomieszczeniach firm zamontowano dozowniki z odkażaczem. Co więcej, w toaletach zakładów muszą znajdować się specjalne tabliczki z instrukcjami prawidłowego mycia rąk. Ponadto w zakładach pogrzebowych zaleca się:

  • utrzymywanie półtora metrowego dystansu pomiędzy ludźmi;
  • witanie się na odległości, bez ściskania dłoni;
  • spożywanie posiłków w wyznaczonych do tego miejscach;
  • znacznie częstsze mycie dłoni lub ich dezynfekowanie.

Działalność zakładów a ofiary koronawirusa. Ograniczanie ryzyka zakażenia

Niezwykle problematyczną kwestią w działalności zakładów pogrzebowych były instrukcje postępowania w przypadku ofiar koronawirusa. Początkowo nie wydano jasnych procedur na szczeblu rządowym. Firmy z branży funeralnej musiały samodzielnie wypracować bezpieczne zasady, aby nie narażać pracowników na niebezpieczeństwo związane z potencjalnym zakażeniem. Zgodnie z badaniami naukowymi, wirus mógł pozostawać w organizmie denata, co wiązało się z dużym zagrożeniem dla pracowników zakładów pogrzebowych. Nowe zasady postępowania wpłynęły znacząco na poprawienie się nie tylko kwestii bezpieczeństwa sanitarnego, ale również i komfortu psychicznego pracowników. Osoby zmarłe, u których wykryto wirusa, są kremowane, co niweluje ryzyko transmisji patogenu. W przypadkach nie do końca zweryfikowanych stosuje się najwyższe normy bezpieczeństwa. Pracownicy często odkażają dłonie, zasłaniają nos i usta, monitorują swoją temperaturę ciała przed pójściem do pracy. W przypadku osób niezdiagnozowanych również stosuje się najwyższe wymogi sanitarne. Powyższe czynniki wpłynęły na zwiększenie się wydatków przedsiębiorstw, w związku z koniecznością zakupu wymaganych środków higienicznych.

Nowe rozwiązania w branży funeralnej. Funkcjonowanie zakładów w cyberprzestrzeni

Epidemia koronawirusa była czynnikiem przyspieszającym zmiany w działalności zakładów pogrzebowych. Społeczny strach i obawa ludzi przed kontaktem z wirusem wpłynęła na model świadczenia usług. W wielu przypadkach udostępniono możliwość kontaktowania się online z zakładami pogrzebowymi. Wszelkie formalności, dotyczące m.in. przesyłania aktów zgonów, wniosków, zaleceń, realizowano w formie zdalnej. Autorska strona internetowa stała się wartością dodaną dla przedsiębiorstwa funeralnego. Ostrożni klienci, którym udostępniono możliwość zamawiania kwiatów online, czy korzystania z wirtualnych katalogów trumien, znacznie częściej decydowali się na skorzystanie z usług nowoczesnego zakładu pogrzebowego. Najbardziej zaradne firmy zwiększyły spektrum świadczonych usług:

  • ze względu na ograniczoną liczbę osób obecnych na ceremonii pogrzebowej, udostępniono możliwość transmitowania pogrzebów online;
  • zapewniono klientom możliwość wysyłania spersonalizowanej kartki kondolencyjnej, możliwej do wygenerowania na stronie internetowej zakładu;
  • włączono możliwość wpisywania się do wirtualnej księgi kondolencyjnej, dostępnej na stronie przedsiębiorstwa.

Choć skala epidemii w Polsce nie osiągnęła wartości krytycznych, jak to miało w innych krajach w Europie, to wciąż nie wiadomo, jak sytuacja może rozwinąć się w przyszłości. Jedno jest pewne – przenoszenie działalności do sfery online i udostępnianie coraz to bardziej pomysłowych usług dla klientów jest kierunkiem przyszłościowym. Firmy funeralne, które posiadały własną, dobrze zaprojektowaną stronę internetową, zyskały na znaczeniu i uniknęły problemów z rentownością.

 

REKLAMA


Sprowadzanie zmarłych z Anglii do Polski

Kontakt: 24h + darmowa wycena transportu zwłok

Doświadczenie – działamy na rynku transportu zmarłych od ponad 70lat.
Położenie geograficzne – posiadamy swoją filię w Belgii przez co gwarantujemy ograniczenie kosztu transportu zwłok do minimum.
Kadra pracownicza – Posiadamy niezbędne uprawnienia i zezwolenia, pozwalające nam realizować międzynarodowy transport zmarłych, a także specjalistyczną wiedzę, załatwiamy wszelkie formalności.
Kompleksowe i całodobowe działanie – zrealizujemy transport zmarłych zza granicy kompleksowo zajmując się formalnościami

Zakład Pogrzebowy ”Memento Mori” Wojciech Oleksiewicz
ul. Adama Mickiewicza 23
17-120 Brańsk

https://www.facebook.com/transport.zmarlych.do.polski/?msclkid=626aa023ca0811eca712740588c553ab

www.mementomori.podlasie.pl
REKLAMA

Finansowanie bieżącej działalności Zakładów Pogrzebowych.

Przedmiotem Finansowanej Transakcji jest Wypłata Zasiłku Pogrzebowego (podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 2009r Nr 153, poz. 1227 ze zm.) na rachunek Przedsiębiorcy Branży Pogrzebowej ( Zakładu Pogrzebowego) wykonującego usługę pogrzebową do której wykonania jest zobowiązany zleceniem klienta i posiada Pełnomocnictwo do wskazania rachunku bankowego oraz odbioru przedmiotu świadczenia w ramach rozliczenia bezgotówkowego z Klientem zamawiającym usługę.

Zakład pogrzebowy na podstawie pisemnej umowy z FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK otrzyma możliwość wcześniejszego uzyskania środków stanowiących równowartość Zasiłku Pogrzebowego wypłacanego na podstawie złożonych i potwierdzonych dokumentów przez Terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

F.T.H.U. CAPITOL Robert Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij