Menu
pogrzeb świecki

Pogrzeb świecki – co warto o nim wiedzieć

Bez względu na formę, w jakiej się odbywa, pogrzeb bliskiej osoby to zawsze wydarzenie przykrym dla rodziny i znajomych zmarłego. Niestety – jego organizacja jest naturalną koniecznością. Obecnie coraz więcej osób wyraża życzenie świeckiego pochówku. Jak on wygląda i w jaki sposób go zorganizować?

Jak wygląda świecka ceremonia pogrzebowa?

Tradycyjne pogrzeby wciąż stanowią zdecydowaną większość w Polsce, jednak rośnie liczba osób, które z różnych powodów nie chcą pochówku z księdzem w tradycyjnej formie, jaka przyjęła się w naszym kraju przez stulecia. Pogrzeb świecki – czyli niereligijny – najczęściej ma charakter ateistyczny lub agnostyczny, ale z równym powodzeniem może być rozwiązaniem dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą odnaleźć się w żadnym z kościołów, choć nie deklarują się jako osoby niewierzące. Podczas pogrzebu świeckiego nie ma wspólnej modlitwy ani symboli religijnych. Prowadzony jest przez Mistrza Ceremonii. Polega na pożegnaniu zmarłego w domu pogrzebowym i odprowadzenia na miejsce pochówku.

Mistrz Ceremonii to osoba, która dba o przebieg całej ceremonii. Co istotne – nie posiada święceń kapłańskich. W celu przygotowania się do pogrzebu musi przeprowadzić przed pochówkiem konsultacje z rodziną zmarłego. Wygłasza w jej imieniu mowę pożegnalną, polegającą na podsumowaniu życia i osiągnięć zmarłego. Czasami również bliscy osoby zmarłej decydują się na powiedzenie krótkiej mowy, upamiętniającej wydarzenia z jej życia lub wspomnienia o niej. Potem trumna lub urna odprowadzona zostaje na miejsce spoczynku, a obecni na pogrzebie składają kwiaty.

Czy powinniśmy liczyć się z odmową pochowania zmarłego na konkretnym cmentarzu?

Świecki pochówek może odbyć się na każdym cmentarzu – komunalnym lub wyznaniowym. Zarząd cmentarza komunalnego nie może odmówić pochówku na jego terenie osoby zmarłej, nie może też wyznaczyć miejsca na pochówek na jego obrzeżach. Zmarły ma również prawo do pochówku w grobowcu rodzinnym, pod warunkiem, że ma w nim zapewnione miejsce. W świetle obowiązującego praw, ksiądz nie może odmówić pochówku na cmentarzu wyznaniowym, ale może odmówić wykorzystania kaplicy cmentarnej.

Kto może zorganizować pogrzeb świecki? Jakie dokumenty powinien otrzymać zarząd cmentarza?

Organizacja pogrzebu świeckiego nie różni się od organizacji pogrzebu tradycyjnego. W pierwszej kolejności pogrzeb może organizować współmałżonek zmarłej osoby, w następnej kolejności:

 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
 • zstępni (dzieci, wnuki)
 • krewni boczni do czwartego stopnia (bracia, siostry, ich dzieci)
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia (rodzice współmałżonka i jego dzieci).

W innym przypadku pogrzeb może być organizowany przez osobę niespokrewnioną, która zobowiąże się do tego. Jeżeli żadna z powyższych osób nie wyraża chęci do organizacji pochówku, w takim przypadku obowiązek należy do gminy, na której terenie zmarła dana osoba.

Do administracji cmentarza musi zostać przekazana część karty zgonu, zawierająca :

 • imię i nazwisko zmarłej/zmarłego
 • jej/ jego stan cywilny
 • datę i miejsce śmierci
 • datę i miejsce urodzenia
 • imiona i nazwiska rodziców
 • informację o tym, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej
 • informację o zgłoszeniu zgonu.

Osoba organizująca pogrzeb ma także obowiązek wnieść opłatę, której wysokość jest uzależniona od konkretnego cmentarza.

Czy pogrzeb świecki jest tańszy od tradycyjnego?

Zarówno przy tradycyjnym, jak i świeckim pochówku należy liczyć się z kosztami, których zasiłek pogrzebowy może w całości nie pokryć. Tak samo zapłacimy za trumnę, urnę, ewentualną kremację, miejsce na cmentarzu, kwiaty itp.

Nie ponosimy kosztów związanych z księdzem i mszą, ale trzeba liczyć się z zapłatą za usługi Mistrza Ceremonii. Ceny te są ustalane indywidualnie i obejmują ceremonię z przemową, oprawą muzyczną, zdjęciami, a także koszty ewentualnego dojazdu Mistrza na miejsce. W przypadku niestandardowych życzeń co do pochówku, cena również ustalona będzie indywidualnie.

EJ T

 

REKLAMA

 

 

Jedna odpowiedź do “Pogrzeb świecki – co warto o nim wiedzieć”

 1. Kora pisze:

  Dzięki za ten wpis jest ciekawy i inspirujący. Tylko nie zasypiaj gruszek w popiele czekam na więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij