Menu
Cmentarze Żydowskie w Polsce

Cmentarze Żydowskie w Polsce

Żydzi przywędrowali do Polski już w XI wieku. Ich życie skupiało się w gminach. Tam byli kształceni, brali śluby, byli obrzezani i chowani. Zarządzaniem cmentarzami zajmowała się Chewra Kaddisza, czyli Święte Bractwo, bez którego zgody nie można było pochować zmarłego. Organizowali oni również pochówek zmarłych i uczczenie ich pamięci, jeżeli osoby zmarłe nie miały męskich potomków.

Historia cmentarzy żydowskich

Najważniejszym zadaniem gminy żydowskiej było znalezienie miejsca na założenie cmentarza. Nie było to proste, ponieważ według religii mojżeszowej zwłoki są nieczyste i należy unikać kontaktu z nimi. Własny cmentarz dawał gminie samodzielność i niezależność. Zazwyczaj położone były w murach miasta, przy synagogach. Władze kościelne nakazywały zakładać cmentarze żydowskie daleko od kościołów, aby odgłosy żydowskich pogrzebów nie zakłócały mszy katolickich. Dlatego przeważnie kirkut znajdował się po przeciwnej stronie katolickich kościołów parafialnych.

W niektórych miastach, w których Żydzi byli niemile widziani, cmentarze tworzyli poza nimi, w okolicznych miejscowościach.

Żydzi uważali, że cmentarz to miejsce nienaruszalne aż do powstania zmarłych z grobów w czasie Sądu Ostatecznego, a do tego czasu jest miejscem nieczystym. Dlatego były otoczone murem lub płotem, a w skrajnych przypadkach rowem lub wałem. Oddzielne były kwatery dla dzieci, kobiet i mężczyzn. Panny i mężatki chowano również oddzielnie. Przestrzegano zasady, aby pobożny nie leżał obok przestępcy.

Obrzędy związane z pochówkiem

Każda gmina żydowska miała Bractwo Pogrzebowe, a przynależność do niego była wielkim zaszczytem. Członkowie mieli obowiązek przebywać w domu osoby umierającej, modlić się za nią, a po jej śmierci musieli zadbać o rytualne oczyszczenie zwłok, trumnę, uszycie całunu. Ich obowiązki kończyły się po złożeniu zmarłego do grobu. To właśnie Bractwo decydowało o miejscu pochówku – miał on związek z jego pobożnością.

Ciało zmarłego musiało zostać pochowane nie później, niż 24 godziny po śmierci, chyba że przypadało to na czas szabatu albo jeśli czekało się na przybycie syna osoby zmarłej.

Zwłoki wynoszono z domu i na marach przenoszono do Domu Pogrzebowego, gdzie członkowie Bractwa dokonywali rytualnego obmycia zmarłego. Groby musiały być wykopane w dniu pogrzebu. Wsuwano do niego ciało bezpośrednio albo w trumnie. Po zmówieniu stosownych modlitw wracano do domu zmarłego, gdzie rozpoczynało się żałobę. Groby odwiedzano w rocznicę śmierci i w miesiącu, który poprzedzał żydowski Nowy Rok. Zapalano świece i odmawiano modlitwy, a także kładziono na grobach drobne kamyki.

Kształt i forma nagrobków

Formy i kształty miejsc pochówków zmieniały się w zależności od czasów i miejsca. Początkowo była to pionowa, płaska płyta z kamienia albo drewna, zwana „macewą”. Zmarłego chowano twarzą zwróconą w stronę Jerozolimy, a epitafium po hebrajsku umieszczone było po stronie wschodniej. Druga formą nagrobków były pseudosarkofagi.

Rola cadyków w żydowskiej społeczności

W XVIII wieku wzrosła bardzo rola cadyków. Cadyk był przywódcą odłamu judaizmu -chasydyzmu. Stawał się dla wspólnoty wzorem pobożności, sprawiedliwości i mądrości. Utrzymywał się z datków swoich wyznawców. Dla Żydów był on pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i osiąga stan mistycznej jedności z nim. Uważano, że jego wstawiennictwo u Boga nie słabnie również po ich śmierci, dlatego ich groby otaczano czcią i atencją. Zostawiano przy nich zapisane na karteczkach różne prośby i życzenia. Nad grobami cadyków ustawiano drewniane lub ceglane budynki. Stały się one miejscem pielgrzymek, których tradycja trwa do dziś.

Tytuł cadyka po pewnym czasie stał się dziedziczny i powstawały całe dynastie cadyckie, które zamieszkiwały Leżajsk, Lublin i inne miejscowości we wschodniej Polsce. Dlatego po dzień dzisiejszy na terenie naszego kraju zachowało się kilka dobrze zachowanych cmentarzy żydowskich. Są one nie tylko celem odwiedzin potomków polskich Żydów, ale również miejscem atrakcyjnym pod względem turystycznym.

REKLAMA
Międzynarodowy transport zmarłych z Francji do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta we Francji.

transport zmarlych do polski z belgii, miedzynarodowy transport zwlok

Międzynarodowy transport zmarłych z Belgii do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta w Belgii.

transport zmarlych do polski z holandii, miedzynarodowy transport zwlok

Międzynarodowy transport zmarłych z Holandii do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta w Holandii.

transport zmarlych do polski z Niemiec, miedzynarodowy transport zwlok

Międzynarodowy transport zmarłych z Niemiec do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta w Niemczech.

miedzynarodowy transport zwlok z anglii do polski memento mori

Międzynarodowy transport zmarłych z Anglii do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta w Anglii.

transport zmarlych z holandii do polski memento mori

Międzynarodowy transport zmarłych z Włoch do Polski. Sprowadzamy zwłoki do Polski z każdego miasta we Włoszech.

KONTAKT

tel: +48 509 251 831  +48 501 788 113 (POL)
tel: +32 487103778 (BLG)
e-mail: biuro@mementomori.podlasie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij