Menu
tanatopraksja

Pierwszy krok

W zależności od tego czy do zgonu doszło w domu, czy w szpitalu te pierwsze działania mogą się od siebie różnić.

W przypadku śmierci w domu należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi godzinę śmierci oraz wystawi kartę zgonu. Jeśli do śmierci doszło w godzinach, kiedy placówka lecznicza jest zamknięta (weekend, święta, godziny nocne), należy wezwać pogotowie ratunkowe. W każdym z tych przypadków wystawia się kartę zgonu.

Jeśli do śmierci doszło w szpitalu, lekarz dyżurujący wystawia kartę zgonu, a następnie zawiadamia o tym rodzinę.

Wezwanie zakładu pogrzebowego

Kiedy mamy kartę zgonu można wezwać wybrany zakład pogrzebowy, który przetransportuje Zmarłego do chłodni. Ważne, aby pamiętać, że zakład eksportujący ciało, nie musi być zakładem odpowiedzialnym za organizację pogrzebu. Taką decyzję można podjąć później.

Wydanie aktu zgonu

Pracownicy zakładu pogrzebowego przewożą ciało do chłodni, a najbliższa rodzina w tym czasie udaje się do USC, gdzie urzędnik na podstawie karty zgonu wydaje akt zgonu. Dopiero z tym drugim dokumentem mogą zostać podjęte działania przygotowujące ceremonię ostatniego pożegnania.

Wybór zakładu pogrzebowego

Po wybraniu odpowiedniego zakładu pogrzebowego należy udać się do biura lub skorzystać z usługi mobilnego biura. Po spotkaniu z pracownikami należy ustalić wszystkie szczegóły pogrzebu. W tym:

  • Określenie czy pogrzeb ma odbyć się z duchownym, czy mistrzem ceremonii,
  • czy pogrzeb ma być urnowy, czy tradycyjny,
  • wybranie odpowiedniej muzyki,
  • wybranie urny i trumny,
  • przekazanie wszelkich informacji i dokumentacji (akt zgonu, karta zgonu, legitymację ZUS emeryt/rencista, NIP zmarłego i jego współmałżonka, zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia – jeśli zmarły był osobą pracującą, oraz zaświadczenie z parafii).

Każdy z tych dokumentów dostarczony jest w zależności od sytuacji. Jeśli pogrzeb ma być świecki, bez udziału duchownego zaświadczenie z parafii będzie niepotrzebne. Wszystkie dokumenty dotyczące ZUS lub pracy niezbędne są do ubiegania się o zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tysięcy złotych.

Ponadto do zakładu pogrzebowego powinno przynieść się ubrania, w których Zmarły ma zostać pochowany.

REKLAMA

Finansowanie bieżącej działalności Zakładów Pogrzebowych.

Przedmiotem Finansowanej Transakcji jest Wypłata Zasiłku Pogrzebowego (podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. 2009r Nr 153, poz. 1227 ze zm.) na rachunek Przedsiębiorcy Branży Pogrzebowej ( Zakładu Pogrzebowego) wykonującego usługę pogrzebową do której wykonania jest zobowiązany zleceniem klienta i posiada Pełnomocnictwo do wskazania rachunku bankowego oraz odbioru przedmiotu świadczenia w ramach rozliczenia bezgotówkowego z Klientem zamawiającym usługę.

Zakład pogrzebowy na podstawie pisemnej umowy z FTHU CAPITOL ROBERT CZYŻAK otrzyma możliwość wcześniejszego uzyskania środków stanowiących równowartość Zasiłku Pogrzebowego wypłacanego na podstawie złożonych i potwierdzonych dokumentów przez Terenową jednostkę organizacyjną ZUS.

F.T.H.U. CAPITOL Robert Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij